Luisteren om te begrijpen

3 maart: de dag van het gehoor...

 

Luisteren om te begrijpen, kan jij het?

Stellen melden zich meestal bij mij met de ‘klacht’: we begrijpen elkaar niet, we moeten werken aan onze communicatie…

Communiceren is niet makkelijk. Echt luisteren is niet makkelijk. Écht horen wat de ander zegt.

'Communiceren kun je leren', zegt mijn regisseur altijd. En hij heeft gelijk. Het punt is alleen dat we vaak vooral leren praten. En reageren op het verhaal van de ander.

We denken dat we goed luisteren, maar zijn eigenlijk in ons hoofd bezig ons éigen verhaal vorm te geven.

We vullen in wat de ander bedoelt, bedenken wat wij daar zelf van vinden en broeden op een passende reactie.

Regelmatig breken we zelfs in in het verhaal van onze geliefde om onze eigen visie te vertellen. Het gevolg is twee mensen die hun eigen verhaal aan het vertellen zijn, maar die allebei niet gehoord worden.

De toon van het gesprek verandert. De sfeer wordt koeltjes of zelfs vijandig.

 

Zoals Khalil Gibran zo mooi zegt:

'Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld en wat wordt bedoeld en niet gezegd gaat de meeste liefde verloren'. 

 

Het gesprek gaat door over de manier waarop de dingen gezegd worden.

‘Dat heb ik niet gezegd!’, ‘Jawel, dat zei je wel!’

Door in te vullen, elkaar in de rede te vallen of niet uit te laten praten wordt de onveiligheid en discussie steeds groter.

Een veelgemaakte relatie blunder is dan ook het gelijk willen halen en discussiëren over 'wat er is gezegd'.

 

Hoe kom je daar weer uit? Luister om te begrijpen!

 Wees nieuwsgierig naar de beleving van je partner.

 Check voordat je reageert of je de ander goed begrepen hebt.

Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Dus je zei dat..... Klopt dat?’ En geef je partner echt de ruimte om te reageren op je vraag of het klopt.

 Stel eerst vragen voordat je van wal steekt met je eigen verhaal. Het zal jullie dichter bij elkaar brengen en het schept een nieuwe kans om elkaar weer wat beter te leren kennen…

Jullie zijn verschillende personen met verschillende achtergronden en ervaringen, dus jullie nemen situaties verschillend waar. Zie dat als een gegeven.

Leg de focus daarom niet op wat er is gezegd, maar op wat je hebt gehoord.

In plaats van elkaar af te troeven met 'feiten' en vast te pinnen op 'wat er is gezegd'; ga in gesprek over wat je dénkt te hebben gehoord, wat het effect daarvan op jou was (en waarom je dus zo reageert).

Oefening in luisteren om te begrijpen

  • Spreek af dat je om de beurt mag praten.
  • Zet een wekker, zodat jullie allebei evenveel tijd hebben. De één 10 minuten en de ander ook 10 minuten.
  • De verteller vertelt zijn of haar beleving of interpretatie en de luisteraar luistert. En dat alleen. Dat klinkt simpel maar is het niet.
  • Als luisteraar reageer je niet, je gaat er niet op in, je stelt ook geen vragen. Wat het als luisteraar makkelijker maakt is als je alles herhaalt wat er gezegd wordt. Elke 2 a 3 zinnen, en dan checkt of je het goed hebt gehoord. 'Dus je zegt dat...., klopt dat?'.
  • Als de spreker klaar is of de wekker gaat vat de luisteraar het geheel samen en vraagt nogmaals: ‘Klopt dat, heb ik je dan goed gehoord?’
  • En wissel dan van rol.

 

Ik schreef dit artikel voor Noordstraalt, om aan te haken op de dag van het gehoor.

Lees het oorspronkelijke artikel op Noordstraalt.nl

luisteren om te begrijpen